Průmysl

Výroba a používaní pružin – co současně stojí o tom být si vědom

Posted on 24/03/2016 1:09pm
pruzina
Source: vanel.com
Výroba pružin teď odéhrává ohromnou rolí v průmyslu. Pružiny, avšak zdánlivě nenápadné, jsou velice klíčové v strojírenství a výrobě nejrůznějších výrobků používaných celý čas. Používáné jsou například v trampolínách, módních přístrojech pro cvičení, automobilech, garážových vratech, stomatologických potřebách anebo široce pojmované mechanice.
Read more >>

Různorodé klíčové informace o produkci pružin torzních

Posted on 10/12/2015 1:08pm
zkrutné pružiny
Source: http://www.vanel.com
Výroba pružin nejčastěji se soustředí na pružinách do docela pokročilých funkcí – např. energetického průmyslu – anebo naopak, do docela jednoduchých. K té poslední skupině patří hlavně pružiny které jsou části nesložitých mechanismů (třeba tradičních hodinek anebo posilovacího vybavení) a jiných věcí – např. matrací buď propisek. Aby získat kvalitní výrobky, nezbytná je složitá technologie, díky které se vyznačují ony skvělými fyzickými vlastnostmi a stabilitou.
Read more >>